Webnar – Funkcija industrijskog vlasništva sa lekcijama i primjerima

Patent, žig, industrijski dizajn i drugi oblici industrijskog vlasništva predstavljaju potencijal i priliku da se ostvari korist od plodova uma. Da ne bi neko zaradio od našeg intelektualnog rada, industrijsko vlasništvo nam omogućava da to budemo mi. Ono štiti našu investiciju u novcu, vremenu, trudu, znanju…

S druge strane ignorisanje industrijskog vlasništva nosi opasnost da ćemo morati nadoknaditi štetu, ili da će protiv nas biti izrečena novčana kazna, pa čak i kazna zatvora. Zakon uređuje kako se smije a kako ne smije koristiti patentom zaštićen izum, žigom zaštićen znak, industrijskim dizajnom zaštićen vanjski izgled proizvoda, know how…

Tokom webinara, doc. dr. Haris Hasić je kroz odlične primjere pokazao zašto je bitno štititi svoje industrijsko vlasništvo. Jedan od primjera koji je naveo je slučaj sa Ilidžanskim dijamantom. Ilidžanski dijamant je bio jako popularan. S druge strane, njihova konkurencija, Tešanjski dijamant, je malo kaskala. Međutim, Tešanjski dijamant je uvidio propust. Shvatili su da je Ilidžanski dijamant djelovao, bez da je zaštitio oznake koje je koristio da označava svoje proizvode koje je pustio u promet. Tešanjski dijamant je zaštitio prvi svoj žig. Kao rezultat Ilidžanski dijamant se morao povući sa tržišta, te su morali da urade rebranding.

Tokom webinara je istaknuto, zašto je potrebno štititi industrijsko vlasništvo.

Kao ofanzivni razlozi navedeno je sljedeće: stiču se isključiva ovlaštenja na korištenje i kontrolu korištenja kvalifikovanih tvorevina, stiče se imovinsko pravo, vrijeme ekskluziviteta, pristup pravnim mehanizmima zaštite, baza za investiciju i izgradnju reputacije, preduslov za pristup nekim tržištima.

Kao defanzivni razlozi navedeno je sljedeće: pravna sigurnost, prevencija parazitskog ponašanja, eliminiranje mogućnosti korištenja mehanizama protiv stvaratelja zaštita inovacije, zaštita trećih savjesnih lica.

Doc. Dr. Haris Hasić je istakao da je sastavni dio moderne pismenosti za svakog izumitelja/icu, privrednika/cu odnosno za svaku osobu koja koristi tvorevine uma, poznavanje pravila kojim se uređuje industrijsko vlasništvo kako u našoj državi tako i na međunarodnom nivou.

“Pandemija nas je naučila jednu jako bitnu lekciju. Intelektualno vlasništvo postoji i ono ima ofanzivnu i defanzivnu dimenziju. Ono nama predstavlja ili prijetnju ili priliku. Na taj način, ono podsjeća na kineski znak za krizu. Ono se sastoji od dva karaktera: jedan znači opasnost, jedan priliku, baš kao i intelektualno vlasništvo”, zaključio je doc. dr. Haris Hasić.

Cijeli webinar možete pregledati na našem YouTube kanalu OVDJE.