Rezultati javnog poziva za dodjelu grantova

Centar za promociju civilnog društva je u okviru projekta „Trezor bh. inovacija“ odabrao dobitnike/ce grantova u okviru Brainnovators Grant Scheme.

Na našu adresu pristiglo je 55 prijava za grantove i podršku, među kojima su odobrena sredstva za 32 prijave, odnosno za 18 aplikacija, jer su aplikanti/ce mogli istovremeno da se prijave na više grantova.

Dobitnici/ce grantova su:

Amra Halilović, Bakir Haljevac , Branko Milićević, Damir Margeta, Dragan Bunjevac, Drago Ćosić, Elma Selimbašić, Fikret Alić, Filip Golome , Ivan Milićević, Katarina Ponjavić, Marko Marić, Nedim Babić, Rastko Zeljković, Samra Bešlija , Vehid Muftić, Zehrudin Osmanović i Zoran Vujinović.

Profile dobitnika/ca grantova i njihove inovacije ćete uskoro moći vidjeti na našoj web stranici www.inovacije.ba, a mi se radujemo novim inovacijama i patentima.

Projekat „Trezor bh. inovacija“, kojeg provodi Centar za promociju civilnog društva, a finansira Islamska razvojna banka, ima za cilj provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti ih da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice.

O donatoru Islamska razvojna banka (IsDB)

Islamska razvojna banka (IsDB) je multilateralna razvojna banka (MDB). Banka radi na poboljšanju života ljudi promičući socijalni i ekonomski razvoj u 57 zemalja članica na četiri kontinenta i muslimanskim zajednicama širom svijeta.

Kako bi podržali stvaranje novih inovativnih rješenja temeljenih na tehnologiji, IsDB Science, Odjel za znanost, tehnologiju i inovacije osnovao je Transform Fund u iznosu od 500 miliona američkih dolara i uspostavio internet platformu “Engage” i crowdfunding platformu “Innovate”. Tri inovativna alata osmišljena su radi stvaranja globalnog inovacijskog ekosistema za angažiranje i povezivanje inovatora, investitora, akademskih radnika, start-upova i filantropa za rješavanje najvažnijih razvojnih izazova u zemljama u razvoju i stvaranje prilika za tržište i financiranje.