Rezultati javnog poziva za dodjelu grantova

Centar za promociju civilnog društva je u okviru projekta „Trezor bh. inovacija“ odabrao dobitnike/ce grantova u okviru Brainnovators Grant Scheme.

Na našu adresu pristigla je 21 prijava za grantove i podršku, među kojima su odobrena sredstva za 11 inovatora/ica. Inovatori/ce su mogli da apliciraju za više grantova istovremeno, te je u ovom javnom pozivu odobreno ukupno 12 grantova i obezbijeđena je podrška u vidu angažovanja patentnog zastupnika za 7 inovatora/ica.

Dobitnici/ce grantova su:

 1. Cvjetko Nikolić
 2. Damir Hanić
 3. Fikret Alić
 4. Jelena Pušac Broćilović
 5. Jozo Ponjavić
 6. Meliha Klopić
 7. Miloje Deletić
 8. Mladen Balorda
 9. Samra Bešlija Ašćerić
 10. Vladan Đurđević
 11. Dragana Janković

Profile dobitnika/ca grantova i njihove inovacije ćete uskoro moći vidjeti na našoj web stranici www.inovacije.ba, a mi se radujemo novim inovacijama i patentima.

Projekat „Trezor bh. inovacija“, kojeg provodi Centar za promociju civilnog društva, a finansira Islamska razvojna banka, ima za cilj provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti ih da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice.

O donatoru Islamska razvojna banka (IsDB)

Islamska razvojna banka (IsDB) je multilateralna razvojna banka (MDB). Banka radi na poboljšanju života ljudi promičući socijalni i ekonomski razvoj u 57 zemalja članica na četiri kontinenta i muslimanskim zajednicama širom svijeta.

Kako bi podržali stvaranje novih inovativnih rješenja temeljenih na tehnologiji, IsDB Science, Odjel za znanost, tehnologiju i inovacije osnovao je Transform Fund u iznosu od 500 miliona američkih dolara i uspostavio internet platformu “Engage” i crowdfunding platformu “Innovate”. Tri inovativna alata osmišljena su radi stvaranja globalnog inovacijskog ekosistema za angažiranje i povezivanje inovatora, investitora, akademskih radnika, start-upova i filantropa za rješavanje najvažnijih razvojnih izazova u zemljama u razvoju i stvaranje prilika za tržište i financiranje.