JAVNI POZIV: TRENERI/ICE IZ OBLASTI PATENTIRANJA I CROWDFUNDINGA

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) raspisuje javni poziv za održavanje 6-dnevnog online treninga iz oblasti patentiranja, pretrage patentnih baza, popunjavanje patentne prijave, međunarodne patentne prijave i pokretanja Crowdfunding kampanje.

Ukupno će se angažovati 4 trenera/ice:

  • Pružanje usluge online edukacije iz oblasti patentiranja – uvod i pretraga patentnih baza – 1 trener/ica
  • Pružanje usluge dvodnevne online edukacije iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva (patent) i popunjavanja patentne prijave – 1 trener/ica
  • Pružanje usluge dvodnevne online edukacije iz oblasti prijave patenta u inozemstvu i PCT – 1 trener/ica
  • Pružanje usluge jednodnevne online edukacije iz oblasti Crowdfundinga – 1 trener/ica

Pružanje usluge online edukacije iz oblasti patentiranja – uvod i pretraga patentnih baza

Cijeli poziv i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Pružanje usluge dvodnevne online edukacije iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva (patent) i popunjavanja patentne prijave

Cijeli poziv i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Pružanje usluge dvodnevne online edukacije iz oblasti prijave patenta u inozemstvu i PCT

Cijeli poziv i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Pružanje usluge jednodnevne online edukacije iz oblasti Crowdfundinga

Cijeli poziv i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 18.01.2021. do 15:00 h.
E-mail za dostavu ponuda: nada.zubcevic@cpcd.ba

Napomena: Online edukacija će se organizovati u februaru. Tačni termini će se naknadno utvrditi.

Planirani okvirni termini su:

  • jednodnevna online edukacija iz oblasti patentiranja – uvod i pretraga patentnih baza, 08.02. ili 10.02. od 09:00 – 15:00h
  • dvodnevna online edukacija iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva (patent) i popunjavanja patentne prijave, 17. i 18.02. od 09:00 – 15:00h
  • dvodnevne online edukacije iz oblasti prijave patenta u inozemstvu i PCT, 24. i 25.02. od 09:00 – 15:00h
  • jednodnevna online edukacija iz oblasti Crowdfundinga, 26.02. ili 27.02., uz mogućnost održavanja online edukacije u prvoj sedmici marta

CPCD implementira jednogodišnji projekat pod nazivom Trezor bh. inovacija (eng. Treasury of BiH Innovations), čiji je cilj provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Sveobuhvatni program ima tri pravca djelovanja od kojih je prvi usmjeren na kreiranju sveobuhvatne web platforme za inovatore/ice koji žele da patentiraju svoju inovaciju u cilju promocije inovatorstva, širenja informacija i podizanja svijesti o značaju inovacija. Drugi pravac je podrška mladim inovatorima/cama kroz motivacione radionice, treninge i dodjelu grantova za patentiranje i kreiranje prototipa, a sve sa dugoročnim ciljem komercijalizacije patentiranih inovacija. Treći pravac djelovanja je jačanje kapaciteta Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine koja u fokusu svog djelovanja ima promociju i afirmaciju razvoja inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini.