Javni poziv – Angažovanje patentnih zastupnika/ica

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) raspisuje javni poziv za pružanje usluga popunjavanja patentnih prijava, konsultacija i savjeta o svim aspektima zaštite novih intelektualnih tvorevina bilo da je u pitanju novi izum, znak razlikovanja ili problem koji uključuje i više od jednog od ovih fenomena.

Uslov za prijavu:

  • Pravne ili fizičke osobe
  • Državljanin/ka BiH
  • Lice koje je diplomiralo na pravnom, tehničkom ili prirodoslovnom fakultetu u Bosni  i  Hercegovini  ili  u  bivšoj  SFRJ  do  22.05.1992.  godine
  • Položen  stručni  ispit  za  patentnog  predstavnika pred Institutom za intelektualno vlasništvo
  • Posjeduje 5 godina iskustva u oblasti intelektualnog vlasništva

Upiti se mogu slati do srijede 17. januara 2021. godine do 13:00 h, na mail: nada.zubcevic@cpcd.ba 

Ponuda treba uključivati sljedeće:

  1. Tehničku ponudu (diploma o završenome fakultetu, potvrda  o  položenom  stručnome  ispitu  za  patentnoga  zastupnika, rješenje o upisu u Registar patentnih zastupnika)
  2. Dokument sa referencama
  3. CV (biografiju) aplikanta/ice
  4. Finansijsku ponudu (Anex I) – potrebno je upisati satnicu patentnog zastupnika/ce (bruto iznos, odnosno iznos sa uračunatim PDV-om)

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju putem e-maila, sa naznakom: Dostava ponude po konkurentskom zahtjevu IS 001 02/2021

E-mail za dostavu ponuda: nada.zubcevic@cpcd.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 23.03.2021. do 13:00h.

Cijeli poziv možete pronaći OVDJE.