Danas je Svjetski dan inovatora i inovatorica!

Danas je dan kada želimo inspirisati i motivisati buduće inovatore i inovatorice.

Želimo se, na ovaj poseban dan, zahvaliti brojnim svjetskim inovatorima i inovatoricama, ali naročito novim naraštajiima genijalnih umovima koji su stvarali i stvaraju korisne i potrebne stvari kako bi nam, danas, olakšali život.

Danas je dan kada želimo inspirisati i motivisati buduće inovatore i inovatorice da na primjeru svojih prethodnika uvide kako je sve moguće i da hrabro koračaju prema svom cilju.

Deveti novembar ujedno je i rođendan jedne žene inovatorice u čiju se čast slavi današnji dan.

 Hedy Lamarr je 1942. godine prijavila patent upravljanja torpeda naizmjeničnih frekvencija koje je bilo nemoguće predvidjeti i omesti.

Iako mornarica Sjedinjenjih američkih država ovaj izum nije iskoristila, bez ove tehnologije današnja WIFI mreža ne bi bila moguća.

Ova tehnologija danas se koristi za mobilne telefone i za upravljanje frekvencijama.

Trezor bh. Inovacija ima za vas nekoliko poruka:

  • Stvarajte i jačajte vjeru i nadu u sopstvene ideje i promjene.
  • Podsjetite se na već davno zaboravljene inovatore i inovatorice koji su poboljšali i olakšali naš svakodnevni ljudski život.
  • Zajedničkim snagama možemo poboljšati uslove i mogućnosti trenutnih i budućih inovatora i inovatorica, ali i uticati na inovativni rad za našu zajedničku budućnost.

Želimo se, na ovaj poseban dan, zahvaliti brojnim svjetskim inovatorima i inovatoricama, ali naročito novim naraštajiima genijalnih umovima koji su stvarali i stvaraju korisne i potrebne stvari kako bi nam, danas, olakšali život.

Danas je dan kada želimo inspirisati i motivisati buduće inovatore i inovatorice da na primjeru svojih prethodnika uvide kako je sve moguće i da hrabro koračaju prema svom cilju.

Deveti novembar ujedno je i rođendan jedne žene inovatorice u čiju se čast slavi današnji dan.

 Hedy Lamarr je 1942. godine prijavila patent upravljanja torpeda naizmjeničnih frekvencija koje je bilo nemoguće predvidjeti i omesti.

Iako mornarica Sjedinjenjih američkih država ovaj izum nije iskoristila, bez ove tehnologije današnja WIFI mreža ne bi bila moguća.

Ova tehnologija danas se koristi za mobilne telefone i za upravljanje frekvencijama.

Trezor bh. Inovacija ima za vas nekoliko poruka:

  • Stvarajte i jačajte vjeru i nadu u sopstvene ideje i promjene.
  • Podsjetite se na već davno zaboravljene inovatore i inovatorice koji su poboljšali i olakšali naš svakodnevni ljudski život.
  • Zajedničkim snagama možemo poboljšati uslove i mogućnosti trenutnih i budućih inovatora i inovatorica, ali i uticati na inovativni rad za našu zajedničku budućnost.