9. Salona inovacija Bjelovar ’21. – za najbolju inozemnu inovaciju proglašena bh. inovacija

Bosanskohercegovačka inovacija “Smanjenje emisije CO2 u procesu proizvodnje cementa i sode” proglašena je za najbolju stranu inovaciju na devetom Salonu inovacija Bjelovar čiji je domaćin Gospodarska komora Bjelovarsko-bilogorske županije.

Njeni autori su članovi tuzlanskog istraživačkog kvarteta: prof. dr. sc. Zehrudin Osmanović; doc. dr. sc. Nedžad Haračić; mag. sc. Nisad Avdić i B. tehnol. Damir Mulamehmedović.

Vrijedno je podsjećanja, da je Asocijacija inovatora BiH promovirala ovu inovaciju na svih deset međunarodnih izložbi na kojima je nastupila ove godine – na devet je dobila zlatne medalje, a na jednoj srebrenu!

Asocijacija inovatora BiH podsjeća da nema nikakvih kadrovskih niti financijskih mogućnosti da se bavi bogatijom promocijom, pogotovo ne komercijalizacijom inovacija svojih članova/ica.

Ovo napominju zbog, ali i radi toga, što bi državni organi bili dužni da pristupe ostvarivanju „Odluke o prihvatanju Međunarodnog sporazuma između EU i BiH o učešću BiH u programu EU “Horizont Evrope” – Okvirni program za istraživanje i inovacije“, koju je predsjedništvo BiH usvojilo prije nekoliko dana! Ističu da je to izuzetna prilika za razvoj naše zemlje, ali i za njenu ekološku promociju u svijetu, jer je upravo CO2 jedan od najopasnijih zagađivača naše Majke Zemlje!