Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Inovacije.ba je web stranica namijenjena informisanju i edukaciji inovatora u Bosni i Hercegovini, prezentiranju njihovog rada svim zainteresiranim stranama kao i povezivanju inovatora sa potencijalnim mentorima.

Sve podatke o inovatorima i mentorima dostavljaju oni sami te samim činom dostavljanja pristaju da se njihovi podaci javno i objave. Za tačnost podataka u svakom smislu odgovara inovator ili mentor koji ih je dostavio.