1. KORAK

Pretraživanje
stanja tehnike

Pretraživanje stanja tehnike će spriječiti gubljenje novca za podnošenje prijave patenta. Pretraživanje stanja tehnike treba proširiti na svu relevantnu nepatentnu literaturu, uključujući tehničke i naučne stručne časopise, udžbenike, konferencijske zbornike radova, teze, internetske stranice, brošure, komercijalne publikacije i novinske članke.

Lako dostupne baze patenata. Pogledaj


2. KORAK

PODNOŠENJE
PRIJAVE INSTITUTU

Nakon izvršenog pretraživanja stanja tehnike i odluke da se zatraži zaštita patentom, potrebno je pripremiti zahtjev za priznanje patenta, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati pratećih troškova Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Šta sadrži patentna prijava? Pogledaj

3. KORAK

Formalna provjera patentne prijave

Nakon utvrđivanja datuma podnošenja, teče zakonsko razboblje od 18 mjeseci tokom kojeg Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine provodi formalnu provjeru patentne prijave vas kao podnositelja. U tom periodu provjerava se ispunjava li patent sve zakonske uvjete za prijavu. Ukoliko ne ispunjava, Institut će pozvati podnositelja prijave da ukloni nedostatke.

Koji su najčešći nedostaci? Pogledaj

Objava prijave patenta u „Službenom glasniku Instituta“

Službeni glasnik dostupan na stranici: www.ipr.gov.ba.

Patent vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je pravo priznato.

4. KORAK

Odluka o
ostvarivanju zaštite

Podnositelj prijave patenta, u roku od šest mjeseci od objave prijave patenta u „Službenom glasniku“, podnosi zahtjev za:

  • priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta u Institutu – zaštita traje 20 godina
  • odgodu provedbe postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta – zaštita traje 10 godina.
5. KORAK

Odluka O
IZDAVANJU PATENTA

Postupak u kojem dobivate rješenje i patentnu ispravu.

Koliko košta zaštita izuma patentom? Pogledaj

PRAVILNIK

Kako postati član / ica Asocijacije inovatora
Bosne i Hercegovine?

POGLEDAJ

Kako zaštititi patent u drugim zemljama?