Željko Vlačić

zeljko@afsajic.com

Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Ekspertiza

Željko Vlačić je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2011. godine, od kada je i zaposlen u AFS. Željko je ovlašteni patentni predstavnik, registrovan u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Osnovne oblasti prava kojima se bavi su stečaj i likvidacije, pravo intelektualne svojine i udruženja i fondacije. Željko Vlačić is a lawyer for the law firm Sajić. He graduated from the Faculty of Law of the University of Banja Luka in 2011, since when he has been employed at AFS. Željko is an authorized patent representative, registered with the Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina. The basic areas of law he deals with are bankruptcy and liquidation, intellectual property law and associations and foundations.

POGLEDAJ BIOGRAFIJU