Ognjen Bogdanić

ognjen@advokatbogdanic.com

Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Ekspertiza

Posebnu tačku interesovanja Advokatske kancelarije Bogdanić predstavlja pravo intelektualnog vlasništva, a imajući u vidu činjenicu da je advokat Ognjen Bogdanić upisan u Registar zastupnika pri Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, odnosno da je ovlašteni patentni predstavnik i ovlašteni zastupnik za zaštitu i ostvarivanje svih prava industrijskog vlasništva. S tim u vezi, advokat Ognjen Bogdanić je u toku svoje dosadašnje karijere uspješno zastupao klijente u brojnim sudskim i vansudskim postupcima koji se odnose na pitanja sticanja, prenosa, prestanka, kao i zaštite i povreda prava na patente, žigove, industrijski dizajn, kao i postupcima povodom autorskih i srodnih prava. A special point of interest of the Law Office Bogdanić is the right of intellectual property, bearing in mind the fact that lawyer Ognjen Bogdanić is registered in the Register of Representatives at the Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, ie that he is an authorized patent representative and authorized representative for protection and realization of all industrial rights ownership. In this regard, lawyer Ognjen Bogdanić during his career so far has successfully represented clients in numerous court and out-of-court proceedings related to the acquisition, transfer, termination, as well as protection and infringement of patent rights, trademarks, industrial design, as well as proceedings concerning copyright and related rights.

POGLEDAJ BIOGRAFIJU