Elvedin Pandžić

e_pandzic@ipr.gov.ba

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Ekspertiza

Elvedin Pandžić - dugogodišnji saradnik i sekretar Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, iz Odjela za patente. Bavi se međunarodnom zaštitom (PCT). Elvedin Pandžić - longtime associate and secretary of the Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, from the Patent Department. He deals with international protection (PCT). https://www.ipr.gov.ba/

POGLEDAJ BIOGRAFIJU