Drago Ćosić

inovatorcosic@gmail.com

Uređaj i metoda za razdvajanje molekule vode i korištenje energije vodika i kisika kao zelene ekološke energije u industriji i auto industriji

Problem:

Veliki utrošak energije za postupke dobivanja smjese vodika i kisika, te zagađenje okoliša.

Rješenje:

Dobivanje smjese vodika i kisika djelovanjem UV zračenja na mikro-kristale leda pri čemu je odnos između količine dobivenih plinova vodika i kisika prema količini utrošene energije višestruko manji nego elektrolizom ili drugim termičkim postupcima. Svi potrošači toplotne i električne energije mogu ugraditi ove uređaje. Uređaji su malih gabaritnih mjera i mogu se ugraditi u pokretne potrošače energije kao što su automobili ili u mašine kojima je potrebna toplotna ili električna energija. Nusproizvod sagarijevanja vodika i kisika u turbini za proizvodnju električne energije je vodena para pa je ovo zelena energija bez CO2 (bez ugljen dioksida, energent je čista obnovljiva zelena energija). Uređaj prema predmetnom izumu se može koristiti i kao dodatni izvor vodika i kisika koji se mogu primijeniti kao dodatak uobičajenom gorivu kod motora sa unutarnjim sagorijevanjem čime se ostvaruju značajne uštede i veliki doprinos smanjenju nečistoća koje proizvode motori sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Nagrade:

Device and method for water molecule separation and use of hydrogen and oxygen energy as green ecological energy in industry and automotive industry

Problem:

High energy consumption for the processes of obtaining a mixture of hydrogen and oxygen, and environmental pollution.

Solution:

Obtaining a mixture of hydrogen and oxygen by the action of UV radiation on micro-crystals of ice, where the ratio between the amount of hydrogen and oxygen gases obtained and the amount of energy consumed is decreased when compared to that of electrolysis or other thermal processes. These devices can be installed to all appliances whose use requires heat and electricity. The devices are small in size and can be installed in mobile energy consumers such as cars or in machines that need heat or electricity. The by-product of hydrogen and oxygen combustion in the turbine for electricity production is water vapor, so this is green energy without CO2 (without carbon dioxide, the energy source is pure renewable green energy). The device according to the present invention can also be used as an additional source of hydrogen and oxygen which can be used as an additive to conventional fuel in internal combustion engines, thus achieving significant savings and great contribution to reducing impurities produced by internal combustion engines.

Awards: