Živko Gelić

+387 65 776 759

zivkogelic969@teol.net

Kotor Varoš, Bosna i Hercegovina

Urbani vrtovi – tehnologija koja omogućuje ispravan uzgoja biljaka u više nivoa

Problem:

- zadržavanje vlage u predjelu korijena biljke - vertikalni kanalići koje voda formira kroz tlo nakon učestalih zalijevanja zasađenih biljaka koji u toku vegetacije postaju sve veći i kroz koje voda ubrzano ističe u dublje slojeve - neravnomjerna vlažnost tla u predjelu korijena biljke na svim nivoima kod vertiklnog uzgoja biljaka - neravnomjeran rast biljaka - neadekvatna iskorištenost skučenog prostora - ubrzano ispiranje hraniva koja su neophodna za nesmetan rast i razvoj biljaka Pojašnjenje problema; Nakon zalijevanja zasađenih biljaka voda vertikalno odlazi u dublje slojeve kroz zemlju. Prilikom oticanja u dublje slojeve formira male vretikalne kanaliće ili pore. Ako zbog suše ili potrebe zasađene biljke češće zalijevamo ti kanalići koje voda u početku zalijevanja formira postaju sve veći pa samim tim i voda sa kojom vršimo svako sledeće zalijevanje sve lakše i brže otiče u dublje slojeve i tako postaje nedostupna korijenu zasađenih biljaka što za posledicu ima povećanu potrošnju vode i neravnomjeran rast i razvoj biljaka kao i brže sušenje tla. Uvećani vertikalni kanalići ili pukotine u tlu ne samo da omogućiju ubrzano oticanje vode u dublje slojeve već omogućuju i brže isparavanje određene količine vode iz tla što dodatno ubrzava isušivanje tla i povećava potrošnju vode za zalijevanje zasađenih biljaka. Ako površinski dio tla oko korijena biljke mehanički obradimo, prorahlimo ili usitnimo vertikalni kanalići ili pukotine tla koje je voda svojim oticanjem u dublje slojeve formirala će se zasuti ili popuniti sa sitnom zemljom samo u površinskom dijelu. Obradom površinskog dijela tla i zasipanjem formiranih vertikalnih kanalića u njihovom površinskom dijelu sprečeno je samo isparavanje vode iz tla sa kojom su biljke zalivene, na taj način nismo sprečili oticanje vode u dublje slojeve, a prirodno svojstvo vode je da brže otiče nego što isparava.

Rješenje:

Za navedene probleme koji otežavaju ne samo vertikalni uzgoj biljaka u više nivoa već i horizontalni, rješenje su inovativni profili sa nosačima koji imaju sljedeće funkcije: - da poslagani jedan iznad drugog čine konstrukcije različitih oblika urbanih vertikalnih vrtova koji omogućuju ispravn način uzgoja biljaka u više nivoa i da svojom inovativnošću zadrže vlagu u predjelu korijena biljke i tako omoguće biljkama da lakše izdrže duge sušne periode i bez zalijevanja. - da svojom inovativnošću spriječe formiranje vertikalnih kanalića kroz tlo. - da zadrže jednaku vlažnost tla u predjelu korijena biljke na svim nivoima na konstrukciji vrta što zasađenim biljkama omogućuje ravnomjeran rast i razvoj na svim nivoima od donjeg do zadnjeg gornjeg profila na konstrukciji vrta. - da spriječe ubrzano ispiranje hraniva iz tla koje je neophodno za nesmetan rast i razvoj zasađenih biljaka. - da zasađenim biljaka na vertikalnoj konstrukciji vta omoguće navodnjavanje kap po kap bez upotrebe sistema za tu vrstu navodnjavanja. - da nakon brzog i lakog stavljanja u funkciju omoguće odlaganje organskog otpada u njihovo središte (pokošena trava, lišće, grannčice, slama,...) na humusizaciju, a da se pri tom ne remeti rast i razvoj zasađenih biljaka u samim profilima na vertikalnoj konstrukciji vrta. - da omoguće maksimalnu iskorištenost skučenog prostora kao i sjetvu mnogo većeg broja biljaka u odnosu na horizontalnu površinu na kojoj se konstrukcija vrta nalazi. Inovacija ima cilj da olakša uzgoj različitih vrsta biljaka (povrća, cveća, jagoda, začinskog i ljekovitog bilja) i da poboljša život građana u urbanim zonama u socijalnom, ekonomskom i ekološkom smislu.

Nagrade:

Zlatna medalja – Francuska – Concours Lepine International Paris 2017. godine
Zlatna medalja – INOST 2017. i 2018. godine
Zlatna medalja – Koreja – Seul International Invention Fair 2016.
Zlatna medalja – ARCA, Hrvatska 2016. godine
Srebrena medalja – ARCA, Hrvatska 2019. godine
Srebrena medalja – Isif Turk Patent, Turska 2018. godine
Srebrena medalja – Ekonova, Makedonija 2016. godine
Bronzana medalja – Inovamak 2018. godine
Bronzana medalja – Ideen- Erindugen-Neuhetiten Nurnberg, Njemačka 2016. godine
Bronzana medalja – International Innovation Fair, Indija 2017. godine
Bronzana medalja – Intarg, Poljska 2017. godine
Specijalno priznanje od srpske akademije nauka i izumitelja na 84. novosadskom međunarodnom poljoprivrednom sajmu 2017. godine

Urban Gardens – Technology of Proper Plant Cultivation in Several Levels

Problem:

- moisture retention in the root area of the plant - vertical channels formed by water through the soil after frequent watering of planted plants, which become larger during the vegetation and through which water rapidly flows into deeper layers - uneven soil moisture in the area of the plant roots at all levels in vertical plant cultivation - uneven plant growth - inadequate use of cramped space - accelerated leaching of nutrients that are necessary for the smooth growth and development of plants

Solution:

Plastic profiles that enable the cultivation of plants on several levels which are stacked on top of each other and that is how they are making the construction of an urban garden. They are designed to retain moisture from the inside of the roots of the planted plants and in that way allow the plants to withstand long dry periods more easily without watering. With their innovation they enable watering of planted plants on the construction of the garden drop by drop without the system and hoses used for this type of irrigation. With their models and shapes they are adaptable to all interior requirements of users.

Awards:

Gold medal – Concours Lepine International Paris in 2017, France
Gold medal – INOST in 2017 and 2018
Gold medal – Seoul International Invention Fair in 2016, Korea
Gold medal – ARCA in 2016, Croatia
Silver medal – ARCA in 2019, Croatia
Silver medal – Isif Turk Patent in 2018, Turkey
Silver medal – Ekonova, Macedonia 2016
Bronze medal – Inovamak in 2018
Bronze medal – Ideen – Erindugen – Neuhetiten Nuremberg in 2016, Germany
Bronze medal – Intarg in 2017, Poland
Special recognition from the Serbian Academy od Sciences and Inventors at the 84th Novi Sad International Agricultural Fair in 2017