Ivan Milićević

ivan.milicevic@posusje.net

Posušje, BiH

Trajna satna osnova za pčelarstvo

Problem:

Jedan od najvećih problema u pčelarstvu jesu satne osnove od voska koje su zagađene parafinom. Zbog toga se na ljetnim temperaturama (kada temperature pređu 35⁰C) urušavaju u košnici i pritom čine ogromnu štetu pčelarima. Tu je i velik obim posla ručnog rada svakog pčelara oko satnih osnova (bušenje ramova, nitanje, ožičavanje, utapanje osnove na žicu).

Rješenje:

Kada se “Trajna satna osnova” ugradi u košnicu: nema cijepanja saća kad je preko 35⁰C, nema bušenja, nitanja, ožičavanja niti utapanja saća. Deseterostruko manje ručnog rada i gubljenja vremena. Trajna je is nje se svake tri godine skine vosak, te se ona opet vraća u košnicu. Veliko olakšanje za pčelare i velika financijska ušteda dugoročno gledano.

Nagrade:

Permanent Honeycomb Basis for Beekeeping

Problem:

One of the biggest problems in beekeeping are the honeycomb wax bases that are contaminated with paraffin. Therefore, at summer temperatures (when temperatures exceed 35⁰C), they collapse in the hive, causing enormous damage to beekeepers. There is also a large amount of manual work for each beekeeper around the honeycomb bases (drilling frames, riveting, wiring, etc.).

Solution:

When the “Permanent Honeycomb Basis” is installed in the hive: there is no splitting of the honeycomb when it is over 35⁰C, no drilling, threading, wiring or drowning of the honeycomb. Ten times less manual labor and waste of time. It is permanent and the wax is removed every three years, after which the basis is returned to the hive. Great relief for beekeepers and enormous financial savings in the long run.

Awards: