Almedin Beganović

almedin.beganovic@hotmail.com

Tuzla / Sarajevo

TraceBrace

Problem:

Nasilje nad ženama i djecom sve je prisutnija pojava koja nije vezana samo za ekonomski slabije i neuređenije zemlje već prevladava i u zemljama koje imaju stabilno društvenom uređenje. Žene i djeca izloženi su nasilju u porodici, na radnim mjestima, školama i na ulicama. Posljedice mogu biti velike, počevši od teških fizičkih, psihičkih ali i od emocionalnih povreda do, u najgorem slučaju, smrti.

Rješenje:

TraceBrace kao proizvod podrazumijev spoj narukvice i mobilne aplikacije. Prilikom kupovine narukvice potrebno je instalirati aplikaciju na vaš uređaj, koristeći odgovarajući servis (Google play ili Apple store). Nakon uspješne instalacije, potrebno je pokrenuti aplikaciju i pratiti uputstva koja će izvršiti inicijalnu sinhronizaciju narukvice i aplikacije i tako će korisnicima omogućiti unos neograničene količine brojeva telefona i pratećih poruka. Ukoliko se osoba nađe u opasnosti, potrebno je pritisnuti dugme koje se nalazi na narukvici, držati ga par sekundi dok uređaj ne zavibrira, što označava da su poruke poslane te da je dodana trenutna lokacija osobe sa ovom narukvicom. Aplikacija omogoćava i „live tracking“, odnosno osoba koja dobije poruku može vas pratiti sve dok imate pristup internetu ili možete postaviti radijus u kome će se slati nove poruke pri nagloj promjeni lokacije, što vas može spasiti u slučaju kidnapovanja. Tim: Ajdin Ahmetović, Tarik Džambić, Samir Sadiković, Sead Smailagić, Almir Subašić

Nagrade:

– Prvo mjesto, StartUp takmičenje Internacionalnog Burch Univerziteta
– Treće mjesto na FIT CC
– Prvo mjesto, državno Microsoft Office Specialist takmičenje
– Treče mjesto, Microsoft Office Specialist takmičenje
– Prvo mjesto, državno NASA Space apps takmičenje
– http://business-magazine.ba/2019/07/06/inovacije-tracebrace-narukvica-zastitu-zena-djece/

TraceBrace

Problem:

Violence against women and children is an increasingly present phenomenon which is not only related to economically weaker and less regulated countries but also occurs in countries that have a stable social order. Women and children are exposed to violence in the family, in the workplace, in schools, and in the streets. The consequences can be great, from severe physical, mental but also emotional injuries to death, in the worst case.

Solution:

TraceBrace as a product which represents a combination of a bracelet and a mobile application. When buying a bracelet, it is necessary to install an application on your device, using the appropriate service (Google Play or App Store). After successful installation it's necessary to run the application and follow the instructions that will perform the initial synchronization of the bracelet, while the application allows users to enter an unlimited phone numbers and messages. If a person is in danger it is essential to press the button on the bracelet, hold it for a few seconds until the device vibrates, which indicates that messages have been sent and that the current location of the person with this bracelet has been added. The application also enables live tracking and the person who receives the message can follow you as long as you have internet access or you can set a radius in which new messages will be sent in the event of a sudden change of location which can save you in case of kidnapping. TEAM: Ajdin Ahmetović, Tarik Džambić, Samir Sadiković, Sead Smailagić, Almir Subašić

Awards:

– First place, StartUp competition of the International Burch University
– Third place at FIT CC
– First place, Microsoft Office Specialist competition
– First place, NASA Space apps competition
– http://business-magazine.ba/2019/07/06/inovacije-tracebrace-narukvica-zastitu-zena-djece/