Elvis Skoždopolj

+387 65 852 394

app.radiona@gmail.com

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Platforma Radiona.ba

Problem:

Jedan od većih problema na tržištu rada u Bosni i Hercegovini jeste otežan pronalazak adekvatne radne snage i osoba koje su stručne u svom poslu. Pronalazak dobrog radnika dobro je poznat svima i vjerovatno se većina susreće s tim problemom.

Rješenje:

Ova inovacija predstavlja online platformu koja spaja radnike/ce i klijente/ce, čineći proces pronalaska radnika/ca ili klijenata/tica boljim, lakšim i transparentnijim za obje strane. Cilj je promovisati i ojačati interes za zanatske poslove, olakšati pronalazak kvalitetnih radnika/ca /majstora/ica, te stvoriti bolje prilike za majstor/ice i zanatlije, te sve zainteresovane ljude da to postanu. Platforma nudi korisnicima/cama mogućnost pretraživanja majstora/ica i zanatlija po kategoriji rada, filtriranje na osnovu regiona, cijene i recenzija. Radnici/ce i kompanije posjeduju svoje profile koji sadrže opis njihovog poslovanja, vještina, slika već izvršenih radova te korisničke komentare i recenzije. Korisnici/ce će direktno moći birati radnike/ce i zakazivati termine dolazaka. Ovakav način će korisnicima/cama omogućiti odabir najbolje ponude. TIM: Ena Džemila, Melika Damadžić, Sandra Ćetojević, Selma Smajić

Nagrade:

Treće mjesto na IEEE Innovation Challenge 2020

Platform Radiona.ba

Problem:

One of the major problems in Bosnia and Herzegovina is difficulty of finding adequate workforce and people who are skilled in their field of work. Finding a good employee is well known to everyone and most people probably face this problem.

Solution:

This innovation is an online platform which connects workers and clients, employees and employers, making the process of finding employees or clients better, easier, and more transparent for both sides. The goal is to promote and strengthen interest in craft jobs, facilitate the finding of quality workers, as well as create better opportunities for workers and all interested people who want to become competitive in the labor market. The platform offers users the ability to search for workers by category of work, filtering them by region, price, and reviews. Workers and companies have their own profiles containing a description of their business, skills, pictures of work already done, and user comments and reviews. Users will be able to directly select workers and schedule arrival dates. This method will allow users to choose the best offer. TEAM: Ena Džemila, Melika Damadžić, Sandra Ćetojević, Selma Smajić

Awards:

Third place at the IEEE Innovation Challenge 2020