Rastko Zeljković

+387 65 734 380

rastko.etf@gmail.com

Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Pametni parking

Problem:

Nemogućnost nalaženja slobodnog parking mjesta u gradu, velike gužve i nepredviđenost istih. Također, veliki problem predstavljaju i manjak informacija o cijenama i zagađenje.

Rješenje:

Pametni parking je multiplatformski servis koji korisnicima pruža uvid u trenutno stanje na parkinzima, zauzetost, cijene, zone, interaktivnu mapu sa uputstvima do najbližeg i najpogodnijeg parkinga, čime se značajno smanjuje vrijeme provedeno u saobraćaju, gužve, kao i zagađivanje prirodne sredine. Trenutno stanje u saobraćaju i pomenute informacije o zauzetosti koje su dobijene korištenjem prilagođenih algoritama vještačke inteligencije, predstavljeni su Android aplikacijom "Pametni parking", a pristup podacima je moguć i putem veb-sajta www.pametniparking.com. TIM: Dragan Ivanović, Danilo Vuković

Nagrade:

Najbolji rad u IT kategoriji (Inost, Banja Luka, 2018), Prva nagrada (Tesla fest, Novi Sad, 2018), Najbolji studentski projekat (Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju Republike Srpske, 2018), Drugo mjesto (Takmičenje poslovnih ideja „Mojih pet minuta“, 2018) ,Srebrena medalja (Internacionalni festival inovacija „Arhimed“, Moskva, 2019)

Smart Parking

Problem:

Impossibility of finding a free parking space in the city, large crowds, and their unpredictability. Lack of information on prices and pollution also present a big problem.

Solution:

Smart Parking is a multiplatform service that provides users with an insight into the current state of parking lots, occupancy, prices, zones, an interactive map with instructions to the nearest and most convenient parking lot, which significantly reduces time spent in traffic, congestion, and environmental pollution. The current traffic situation and the mentioned occupancy information obtained using customized artificial intelligence algorithms are presented by the Android application "Smart Parking", and access to the data is also possible via the website www.pametniparking.com. TEAM: Dragan Ivanović, Danilo Vuković

Awards:

Best work in IT category (Inost, Banja Luka, 2018), First prize (Tesla fest, Novi Sad, 2018), Best student project (Competition for the best technological innovation of Republika Srpska, 2018), Second place (Business ideas competition “My five minutes ”, 2018), Silver Medal (International Festival of Innovations“ Archimedes ”, Moscow, 2019)