Fikret Alić

fikret.alic@untz.ba

Tuzla, Bosna i Hercegovina

Orebreni Modularno-Grijni Elementi (OMGE)

Problem:

Manjak zamjena za postojeće elektrootporne grijače fluida i čvrstog tijela, bez zahtjeva za tehničkom preinakom sistema u kojem su isti grijači instalirani.

Rješenje:

Orebreni Modularno-Grijni Elementi (OMGE) su jedna od mogućnosti dobivanja elementarnih grijnih jedinica radikalnog patentnog rješenja ADAPTIVNI TOPLINSKI IZVOR. OMGE osigurava visoku energetsku efikasnost pri prirodnoj i prinudnoj razmjeni topline, odnosno pri tranzijentnoj kondukciji. S geometrijskog aspekta ova inovacija omogućava formiranje različitih otvorenih i zatvorenih grijnih konfiguracija. Orebreni Modularno-Grijni Elementi kao optimalna i efikasna cjelina, mogu zamijeniti većinu postojećih elektrootpornih grijača fluida i čvrstog tijela, bez zahtjeva za tehničkom preinakom sistema u kojem su isti grijači instalirani.

Nagrade:

Ribbed Modular Heating Elements (OMGE)

Problem:

Lack of replacements for existing fluid-resistant and solid-state electric heaters, without the requirement for technical modification of the system in which the heaters are installed.

Solution:

Ribbed Modular Heating Elements (OMGE) present one possibility for obtaining elementary heating units of the radical patent solution ADAPTIVE HEAT SOURCE. OMGE ensures high energy efficiency in natural and forced heat exchange, i.e. in transient conduction. From a geometric point of view, this innovation enables the formation of different open and closed heating configurations. Ribbed Modular-Heating Elements as an optimal and efficient unit, can replace most of the existing electric resistance fluids and solids heaters, without the requirement for technical modification of the system in which the same heaters are installed.

Awards: