Emina Kapetanović

emina.kapetanovic@motus.health

Mostar

Motus

Problem:

Moždani udar i njegova prevencija je tabu tema iako na godišnjem nivou 15 miliona ljudi doživi moždani udar. Na BiH tržištu imamo nedostatak razumljivih i pristupačnih informacija koji bi pomogli pacijentu i uključili porodicu u sam proces rehabilitacije. Na globalnom tržištu ne postoji tehničko rješenje koje je prilagođeno za korištenje svim vrstama moždanog udara i prati napredak u različitim segmentima.

Rješenje:

Aplikacija Motus koja pomaže pacijentima i porodici pri rehabilitaciji i socijalizaciji poslije moždanog udara. Motus je u potpunosti razvijen uz pomoć medicinskih stručnjaka, te nudi sve što je potrebno za rehabilitaciju i praćenje napretka na jednom mjestu. Naš cilj je učiniti aplikaciju dostupnu svima u vremenima kada automatska medicinska pomoć nije dostupna, bilo radi pandemijskih ili financijskih razloga. Motus je testiran svakodnevno na skupini od 30 ljudi koji su preživjeli moždani udar, te na taj način prilagođavamo proizvod. Aplikacija će biti dostupna na globalnom tržištu početkom 2021. godine. TIM: Kenan Nazdrajić, co-founder start-up, Admir Kulin, co-founder start-up

Nagrade:

Nagrada “Nijaz Slipičević” 2020
1. mjesto SPARK Innovation Challenge 2019

Motus

Problem:

Stroke and the prevention thereof present a rather taboo topic, despite the fact that 15 million people experience a stroke annually. In the B&H market, we lack understandable and accessible information that would help the patient and involve the family in the rehabilitation process itself. There is no technical solution in the global market which is adapted for use by all types of stroke and monitors progress in different segments.

Solution:

Motus application helps patients and families through the processes of rehabilitation and socialization after a stroke. Motus was fully developed with the help of medical experts, and offers everything needed for rehabilitation and monitoring of progress in one place. Our goal is to make the app available to everyone at times when automated medical care is not available, either due to pandemic or financial reasons. Motus is tested daily on a group of 30 people who survived a stroke, and in this way the product is adjusted according to their needs. The application will be available on the global market in early 2021. TEAM: Kenan Nazdrajić, co-founder start-up, Admir Kulin, co-founder start-up

Awards:

“Nijaz Slipičević” Award 2020
First place at the SPARK Innovation Challenge 2019