Meliha Klopić

+387 63 522 876

meliha@magictouch.ba

Cazin, Bosna i Hercegovina

Magic Touch – ljekovita šećerna pasta

Problem:

Nemogućnost korištenja velikog broja preparata namijenjenih za kožu iz zdravstvenih razloga, odnosno zbog problema sa osjetljivom kožom.

Rješenje:

Magic Touch, ljekovita šećerna pasta je proizvod sličan egipatskoj šećernoj pasti za depilaciju po načinu primjene i glavnom sastojku – šećeru, ali razlikuju se po sastavu. Klasične šećerne paste sastoje se od dva do tri sastojka, a Magic Touch pasta se sastoji od precizno određenih, jedanaest različith sastojaka, biljaka, ulja, meda, vitamina. Svi sastojci čine pastu nježnijom, djelotvornijom, bezbolnijom, zdravijom i bez pojave neželjenih posljedica na koži, poput urastanja dlačica, crvenila i podlijeva koji nastaju nakon depilacija običnim voskovima, epilatorima i brijačima. Magic Touch ujedno predstavlja i zdraviji preparat za kožu zbog toga što se lijepi samo za neželjene dlačice, ali ne i za kožu. Zbog toga ne uzrokuje nikakva oštečenja kože.Može da se koristi na svim dijelovima tijela, uključujući lice, intimnu zonu i pazuhe.

Nagrade:

I nagrada Evropske unije za najbolju inovaciju BiH, Sarajevo 2013
Srebrena medalja – međunarodna izložba inovacija ARCA, Zagreb 2013
Brončana medalja – svjetska izložba inovacija MAKINOVA, Skoplje/Makedonija 2013
Zlatna medalja – svjetska izložba inovacija, Shiraz/Iran 2014
Brončana medalja – INOST mladih, Banja Luka 2014
Posebno priznanje Udruženja francuskih inovatora i fabrikanata – svjetska izložba inovacija CONCOUR LEPINE, Pariz/Francuska 2014
Zlatna medalja – međunarodna izložba inovacija IKA, Karlovac 2015
Zlatna medalja – INOST mladih, Banja Luka 2015
najviše godišnje priznanje MLADI INOVATOR BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013., koji dodjeljuje Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine
Brončana medalja na izložbi inovacija za žene EXPO – Seul
ŽENA GODINE u kategoriji poduzetništva po izboru Udruženja poslovnih žena BiH te magazina Gracija

Magic Touch – Medical Sugar Paste

Problem:

Impossibility to use a large number of products intended for the skin due to health reasons or problems with sensitive skin.

Solution:

Magic Touch – medical sugar paste is a product similar to the Egyptian sugar paste for depilation in terms of the method of application and the main ingredient – sugar, but their composition is different. Classic sugar paste consists of two to three ingredients but Magic Touch paste contains eleven different ingredients such as herbs, oils, honey, and vitamins. All the ingredients make the paste softer, more effective, painless, healthier and without the appearance of side effects on the skin, such as ingrown hairs, redness and bruising that occur after depilation with ordinary waxes, epilators, and razors. Magic Touch is also a healthier skin product since it sticks only to unwanted hair. It does not cause any skin damage.

Awards:

European Union Award for the best innovation in BiH, Sarajevo 2013
Silver medal – international exhibition of innovations ARCA, Zagreb 2013
Bronze medal – world exhibition of innovations MAKINOVA, Skopje / Macedonia 2013
Gold Medal – World Innovation Exhibition, Shiraz / Iran 2014
Bronze medal – INOST mladih, Banja Luka 2014
Special recognition of the Association of French Innovators and Manufacturers – World Exhibition of Innovations CONCOUR LEPINE, Paris / France 2014
Gold medal – international exhibition of innovations IKA, Karlovac 2015
Gold medal – INOST mladih, Banja Luka 2015
the highest annual award YOUNG INNOVATOR OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FOR 2013, awarded by the Association of Innovators of Bosnia and Herzegovina
Bronze medal at the exhibition of innovations for women EXPO – Seoul
WOMAN OF THE YEAR in the category of entrepreneurship chosen by the Association of Business Women of BiH and the magazine Gracija