Nedim Babić

nedim@fitbylevelup.com

Sarajevo, BiH

Level Up Online aplikacija za iOS i Android uređaje Fit By Level Up

Problem:

U današnje vrijeme sedentarni način življenja je sve zastupljeniji, što ostavlja negativne posljedice na cjelokupnu populaciju.

Rješenje:

Aplikacija nudi različite vrste treninga koje možete raditi iz topline svog doma ili u fitness centrima. Aplikacija je predviđena za sve populacije bez obzira na spol i dob, te nije neophodno iskustvo u treningu. Za krajnji cilj ima animaciju širokih masa na zdrav način života kako kroz Level Up treninge, tako kroz različite programe koji se nude u istoj.

Nagrade:

Level Up Online iOS and Android App Fit By Level Up

Problem:

Nowadays, the sedentary lifestyle is increasingly prevalent, which leaves negative consequences on the entire population.

Solution:

The app offers different types of workouts that you can do from the heat of your home or in fitness centers. The application is intended for all populations regardless of gender and age, and no training experience is required. Its ultimate goal is to incentivize users to pursue a healthy way of life, both through Level Up trainings and through various programs offered in it.

Awards: