Aleksa Živković

aleksazivkovicpos@gmail.com

Prijedor, BiH

Kalkulator vektora u 2D prostoru

Problem:

Nemogućnost prevođenja svih matematičkih funkcija sa vektorima iz 3 dimenzije u 2 dimenzije.

Rješenje:

Osmišljene formule, urađen softver u Javi za grafiku i matematičke funkcije za neograničen broj vektora. Kalkulator vektora u 2D prostoru je program koji radi sve operacije sa vektorima u dvije dimenzije. Normalno množenje i dijeljenje dva vektora koji se nalaze u dvodimenzionalnoj ravni daje rezultat u trećoj dimenziji (normalnoj na ravan u kojoj se ta dva vektora nalaze). Osmišljene su formule koje sve operacije vektora iz 3D prevode u 2D pri čemu sve osobine operacija ostaju nepromijenjene. Takođe broj vektora je neograničen, a program je optimizovan da radi sa mnogo vektora (testirano sa 2500 vektora). Pri unosu više vektora rezultat se automatski ažurira. Kalkulator Vektora pored sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja ima i operaciju pod nazivom “Recipročna vrijednost vektora” koja daje, za uneseni vektor V, rezultat 1/V odnosno recipročnu vrijednost vektora.

Nagrade:

Zlatna plaketa na takmičenju INOST mladih u Banja Luci

Vector calculator in 2D

Problem:

Impossibility of translating all mathematical functions with vectors from 3 dimensions to 2 dimensions.

Solution:

Designed formulas and a Java software for graphics and mathematical functions for an unlimited number of vectors. Vector calculator in 2D is a program that performs all operations with vectors in two dimensions. Normal multiplication and division of two vectors that are in the two-dimensional plane gives the result in the third dimension (normal to the plane in which these two vectors are located). Formulas have been developed that translate all vector operations from 3D to 2D, leaving all operation properties unchanged. Also, the number of vectors is unlimited, and the program is optimized to work with many vectors (tested with 2500 vectors). When multiple vectors are entered, the result is automatically updated. In addition to addition, subtraction, multiplication and division, the Vector Calculator also has an operation called “Vector Reciprocal Value” which gives, for the entered vector V, the result 1/V or the reciprocal value of the vector.

Awards:

Gold plaque at the INOST Youth competition in Banja Luka