Amra Halilović

selimbasic.amra@gmail.com

Sarajevo, BiH

Električna roletna za zaštitu od insekata i glodara

Problem:

Najmanje milion smrtnih slučajeva u svijetu godišnje uzrokuju komarci što ih stavlja na prvo mjesto ubojica, daleko ispred svih drugih životinja ili ljudi. S druge strane, miševi godišnje pojedu ili kontaminiraju više od 32 miliona tona hrane, što predstavlja 20% od ukupne svjetske hrane.

Rješenje:

Samoodrživa električna roletna za prozore i vrata, kroz koju prolazi struja niskog napona dovoljna da odbije insekte i glodare od kuća, vikendica, skladišta sa hranom i proizvodnih hala koje zahtijevaju HACCP implementaciju.

Nagrade:

Electric Blinds for Protection Against Insects and Rodents

Problem:

At least a million deaths in the world each year are caused by mosquitoes which puts them in the first place killers, far ahead of all other animals or humans. On the other hand, mice annually eat or contaminate more than 32 million tons of food, representing 20% of the world’s total food.

Solution:

Self-sustaining electric blinds for windows and doors, through which low voltage current passes sufficient to repel insects and rodents from houses, cottages, food warehouses, and production halls that require HACCP implementation.

Awards: