Ina Salihović

ina.salihovic@gmail.com

Tuzla

EEE pametni plastenik

Problem:

Broj stanovnika na planeti raste svakim danom, te se postavlja pitanje: Kako najefikasnije odgovoriti na povećane zahtjeve za hranom koja nam je neophodna za život, a bez da naštetimo planeti i zauzmemo naseljiv prostor? Cilj ovog projekta bio je pronaći inovativan način uzgoja veće količine hrane na jednakoj obradivoj površini, te naći rješenje koje je ujedno energetski efikasno, ekonomski opravdano, ali i ekološki prihvatljivo.

Rješenje:

Kao rješenje predstavljen je model dvoslojnog plastenika koji između dvije najlonske stijenke koristi pjenu (poput one od deterdženta za suđe) kao termoizolacioni materijal. Plastenik se na osnovu pokazatelja toplotne vodljivosti materijala pokazao kao preko 3 puta efikasniji od uobičajenih, jednoslojnih plastenika, a zbog svojih karakteristika i mogućnosti da pjenu koristi i kao zaštitu od sunca, daje jednu i pol sjetvu više na godišnjem nivou. Rastvor vode i deterdženta koristi se u kružnom ciklusu, a pohranjen je spremniku ispod plastenika. Plastenik je zamišljen kao energetski autonoman i u potpunosti digitalizovan. Motori koji pokreću generator i mlaznice za pripremanje/spiranje pjene upravljaju se pomoću mikrokontrolera, na osnovu podataka sa seta senzora koji mjere vlažnost tla, te unutrašnju i vanjsku temperaturu, osiguravajući optimalne uslove za rast biljaka. Sva energija potrebna za napajanje motora, kao i energija potrebna za dogrijavanje plastenika u hladnim zimskim danima dobija se pomoću obnovljivih izvora energije – sunca i biomase.

Nagrade:

Bronzana medalja, I-SWEEEP (International Sustainable World (Energy, Engineering and Environment) Project Olympiad, Houston, Texas, USA – kategorija „Energija“

EEE Smart Greenhouse

Problem:

The population of the world keeps on increasing on daily basis, thus, a question comes up: how to address the increased need for food needed for survival, without damaging the Planet and taking up the space intended for living? The goal of this project is to find an innovative way to cultivate fruits and vegetables in the same area, as well as to find a solution which will also be efficient, economical, and environment friendly.

Solution:

As a solution, a model of two-layered greenhouse is presented, which uses foam in between two nylon walls (such as that of detergents) as a thermo-insulant material. Based on the indicators of heat conductivity of the material, the greenhouse proved to be over 3 times more efficient than conventional, single-layered greenhouses, and due to its characteristics and the possibility of using foam as sun protection, it breeds one and a half more sowing on an annual level. The water and detergent dissolver is used in a circular cycle and is stored under the greenhouse. Greenhouse is conceived as energy autonomous and fully digitized. The engines that run the generator and the foam preparation/wash is controlled by microcontrollers, based on data from a set of sensors that measure soil moisture, and internal and external temperature, ensuring optimal conditions for plant growth. All energy needed to power the engine, as well as the energy needed to heat greenhouses on cold winter days, is obtained using renewable energy sources – sun and biomass.

Awards:

Bronze Medal, I-SWEEEP (International Sustainable World (Energy, Engineering and Environment) Project Olympiad, Houston, Texas, USA – Category “Energy”