Jelena Pušac Broćilović

jelena.brocilovic@yahoo.com

Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Kapsulirana biljna smjesa od liofiliziranog srijemuša

Problem:

Kako unaprijediti održavanje i očuvanje svih hranjivih i ljekovitih nutrijenata biljke srijemuša koji su nestabilni i isparljivi?

Rješenje:

Korištenjem inovativne savremene tehnologije, uspjeli smo sačuvati 80-90% ljekovitosti biljke, za razliku od drugih metoda koje uspiju da sačuvaju 30-40% ljekovitosti biljke. Na ovaj način smo unaprijedili postojeću tehnologiju očuvanja i upotrebe biljke srijemuša.

Nagrade:

Encapsulated herbal mixture of lyophilized Allium ursinum

Problem:

How to improve the maintenance and preservation of all nutrients and medicinal nutrients of the Allium ursinum plant that are unstable and volatile?

Solution:

By using innovative modern technology, we have managed to preserve 80-90% of the healing properties of the plant, unlike other methods that manage to preserve 30-40% of the healing properties of the plant. In this way, we have improved the existing technology of preservation and use of the Allium ursinum plant.