Jelena Pušac Broćilović

jelena.brocilovic@yahoo.com

Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Kapsulirana biljna smjesa od liofiliziranog srijemuša

Problem:

Kako unaprijediti održavanje i očuvanje svih hranjivih i ljekovitih nutrijenata biljke srijemuša koji su nestabilni i isparljivi?

Rješenje:

Korištenjem inovativne savremene tehnologije, uspjeli smo sačuvati 80-90% ljekovitosti biljke, za razliku od drugih metoda koje uspiju da sačuvaju 30-40% ljekovitosti biljke. Na ovaj način smo unaprijedili postojeću tehnologiju očuvanja i upotrebe biljke srijemuša.

Nagrade:

1. Zlatna medalja na Salonu inovacija Arhimed u Moskvi
2. Zlatna medalja na Sajmu Pronalača, Beograd, 2021.
3. Drugo mjesto na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u RS, 2020., u kategoriji „Realizovane inovacije“
4. Prvo mjesto na XII Međunarodnoj izložbi “Inost mladih 2020”, Savez inovatora Republike Srpske i Udruženje grada Banja Luke

Encapsulated herbal mixture of lyophilized Allium ursinum

Problem:

How to improve the maintenance and preservation of all nutrients and medicinal nutrients of the Allium ursinum plant that are unstable and volatile?

Solution:

By using innovative modern technology, we have managed to preserve 80-90% of the healing properties of the plant, unlike other methods that manage to preserve 30-40% of the healing properties of the plant. In this way, we have improved the existing technology of preservation and use of the Allium ursinum plant.

Awards:

1. Gold medal at the Archimedes Innovation Salon in Moscow
2. Gold medal at the Finders’ Fair, Belgrade, 2021
3. Second place at the Competition for the best technological innovation in RS, 2020, in the category “Implemented innovations”
4. First place at the XII International Exhibition “Youth Inost 2020”, the Association of Innovators of the Republika Srpska and the Association of the City of Banja Luka

https://www.youtube.com/watch?v=FLJy_alz3nU

https://www.youtube.com/watch?v=sNJrgw4TE4E