Damir Hanić

damir.hanic.00@gmail.com

MED Modul

Problem:

Jedan od ključnih razloga dolaska do ideje i želje kreiranja ovog projekta jeste pretjerana zagađenost zraka u Sarajevu, gdje smo protekle 3 godine imali najveću zagađenost u svijetu.

Rješenje:

Osnovno djelovanje “ MED modula” jeste raspršivanje srebro jodida za smanjenje zagađenja u urbanim sredinama. Srebro jodid prikuplja čestice magle i lebdeće čestice, te pravi vještačku kišu i buši rupe u smogu. Samim tim daje mogućnost suncu da zagrije tlo i samim tim procesom nakon određenog perioda podigne maglu, dekoncentriše i rastjera je.

Nagrade:

MED Modul

Problem:

One of the key reasons for coming up with the idea and desire to create this project is excessive air pollution in Sarajevo, where we have had the highest pollution in the world for the past 3 years.

Solution:

The main action of the "MED module" is the dispersion of silver iodide to reduce pollution in urban areas. Silver iodide collects fog particles and suspended particles, and makes artificial rain and drills holes in smog. Thus, it gives the sun the opportunity to heat the soil and by that process, after a certain period, it raises the fog, deconcentrates and disperses it.

Awards: