Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine i Fondacija Mozaik potpisali sporazum o saradnji

Partnerstvo Asocijacije s Fondacijom Mozaik otvara nove perspektive i mogućnosti za poticanje inovacija i unaprjeđenje života u zajednici.

Prva ključna korist ovog partnerstva je snažnije promoviranje inovacija među građanima, posebno među mladima. AIBIH, s dugogodišnjim iskustvom u širenju inovativne kulture, udružuje se s Mozaikom, koji je poznat po svojoj predanosti edukaciji i razvoju mladih talenata. Ova sinergija omogućuje stvaranje okruženja u kojem će mladi ljudi biti potaknuti da istražuju svoje kreativne potencijale, razvijaju inovativne ideje i stvaraju promjene u društvu.

Druga važna korist je podrška razvoju tehnologija i materijala koji će unaprijediti životne uvjete u zajednici. AIBIH, s bogatim iskustvom u području inovacija, može pružiti stručnost i tehničku podršku Fondaciji Mozaik u implementaciji projekata koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš, obrazovanje, zdravstvo i druge sektore. Ovo partnerstvo omogućuje stvaranje inovativnih rješenja koja će unaprijediti kvalitetu života građana u regiji.

Treća ključna korist leži u zaštiti intelektualnog vlasništva i poticanju poduzetništva. AIBIH, s dugogodišnjim iskustvom u zaštiti patentnih prava svojih članova, pruža stručnu pomoć Fondaciji Mozaik u razvoju novih inovacija i njihovoj zaštiti. Ovo će ohrabriti poduzetnike i poduzetnice u zajednici da se upuste u inovativne projekte, znajući da će njihova intelektualna svojina biti zaštićena.

Konačno, partnerstvo između AIBIH i Fondacije Mozaik otvara put za međunarodnu suradnju i umrežavanje. AIBIH, s jakim vezama s drugim inovatorskim organizacijama diljem svijeta, omogućuje članovima i članicama lonca pristup globalnim resursima, znanju i mogućnostima za razmjenu iskustava i najboljih praksi. 

Ukupno, ovo partnerstvo ima potencijal donijeti značajne pozitivne promjene u zajednici, potaknuti inovacije i tehnološki napredak, podržati razvoj mladih talenata i doprinijeti održivom ekonomskom rastu. Kroz zajednički rad i angažman, Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine i Fondacija Mozaik postaju ključni akteri u stvaranju napredne, kreativne i inovativne zajednice koja će prosperirati u budućnosti.

Asocijacija će biti ključni partner u loncu, najvećoj regionalnoj zajednici za preduzetništvo i filantropiju.